Spíše než o klasické restaurování, kdy se očišťují a opravují staré památky, jde o kompletní rekonstrukci těchto památek. Většinou z původního objektu nezbylo nic, jen zmínka v archivech, nebo stará černobílá fotka. Na základě těchto informací se kompletně vyhotoví nový objekt a tak již od roku 2010 můžete nejen v Českém Švýcarsku potkat při toulkách více než 40 nově namalovaných drobných sakrálních památek. Kříže se siluetami Ježíše, andělů a Marie, obrazy ve skalních výklencích, v kamených kapličkách u cesty atd.

Některé z mých prací